Výuka cizích jazyků

  • Povinná výuka anglického jazyka začíná ve 2. ročníku, žáci mají dvě vyučovací hodiny, od 3. ročníku 3 hodiny týdně.
  • Od 7. ročníku začíná povinná výuka druhého cizího jazyka -  německý jazyk v časové dotaci 2 hodin týdně.

Anglický jazykNěmecký jazyk