Online procvičování školního učiva

Škola má zakoupené následující licence pro online procvičování školního učiva:

  • Umime to (žáci II. stupně mají možnost si procvičovat ve škole i doma předmět matematika a český jazyk)
  • WocaBee (aplikace pomáhá žákům naučit se a procvičovat slovíčka, v naší škole jsou do ni zapojeni žáci 5. - 8. ročníků, škola se z dotačního fondu podílí polovinou na uhrazení celé částky 200,- Kč)
  • Didakta (určeno pro žáky II. stupně pro procvičování společně s učitelem ve škole)
  • Hry pro školy (určeno pro zábavnou výuku v rozmanitých předmětech na I. stupni ve škole i doma)

DidaktaUmime toWocaBeeHry pro školy