Sportovní areál

Multifunkční stadion

4. 9. 2017 byl slavnostně zahájen provoz na nově zrekonstruovaném multifunkčním stadionu. Stadion nabízí široké spektrum aktivit. Hřiště pro workout, posilovací prvky, slackline, boulderová stěna, to vše s bezpečným dopadovým povrchem. Skatepark, inlinová dráha o délce cca 440 m, atletický ovál 400 m, sektor pro skok vysoký, vrh koulí, skok daleký, hřiště pro badminton, beachvolejbal, travnaté fotbalové hřiště.

Multifunkční stadion

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Je zaměřeno opět pro širší využití - házenou, malou kopanou, basketbal, volejbal, tenis. V zimním období tu každoročně vznikne kluziště, v prosinci 2023 se otevřelo mobilní umělé kluziště.

  • Sportovní areál slouží nejen žákům místních škol, ale i široké veřejnosti. 
  • Všechny sportoviště je možno pronajmout veřejnosti, organizacím, spolkům, podnikatelům i jednotlivcům na tel. č. 777 320 964.

Multifunkční hřiště s umělým povrchem

Multifunkční stadion