Nadstavbové předměty

Žáci si vybírají nadstavbové předměty dle svých zájmů a schopností.

Volitelné předměty  4. ročník

 • Dramatická výchova
 • Zdravověda

Volitelné předměty  6. – 9. ročník

 • Atletika, gymnastika, míčové hry
 • Sportovní hry
 • Čtenářské dílny
 • Náš region
 • Chovatelství
 • Společensko - vědní seminář
 • Přírodovědný seminář
 • Reálie anglicky mluvicích zemí
 • Estetická výchova
 • Robotika
 • Ekologický seminář
 • Konverzace AJ
 • Seminář z ČJ

Na 1. stupni realizujeme pohybové aktivity.