Charakteristika školy

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zahájila provoz v roce 1978. (historická fotodokumentace) Škola je od 1. 1. 1994  právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, školní družina má kapacitu 90 žáků. V současné době vzděláváme 411 žáků ve 21 třídách.

Škola sídlí ve dvou budovách. V hlavní budově školy je 21 kmenových tříd, každá z nich je vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím /dataprojektor, PC/. Během letních prázdnin se ve škole budují 3 moderní odborné učebny, které by měly umožnit další zkvalitnění výuky. Pro výuku jazyků vzniká učebna multimediální, pro výuku polytechnických předmětů učebna robotiky a modernizuje se přírodovědná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu. V hlavní budově se nacházejí dvě dílničky využívané při pracovních činnostech a výtvarné výchově. Jedna z nich je vybavena hrnčířským kruhem a pecí na vypalování keramiky. K výuce vaření nám slouží školní cvičná kuchyňka. Ve škole se dále nachází pevná počítačová učebna  a k tomu několik mobilních učebnen, které byly pořízeny z dotačního programu NPO za účelem prevence digitální propasti. Ze stejného programu byly pořízeny pokročilé digitální učební pomůcky (virtuální realita, robotické stavebnice,..), které zkvalitní výuku a rozšíří naše obzory. Učitelé mohou využívat PC ve sborovně a kabinetech. Správcem naší počítačové sítě je od školního roku 2016/2017 firma Cotrex.

Ve 2. patře školy se nachází žákovská knihovna, kde probíhá výuka zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. Vybudovali jsme zázemí pro mikroskopování a kroužek robotiky. Díky finančním prostředkům získaným z OP VK - Výzvy č. 57 jsme mohli nově vybavit potřebným nářadím a nástroji učebnu pracovního vyučování - dílen.

Ve škole funguje školní poradenské zařízení, které nabízí i služby 2 školních speciálních pedagogaů Působí zde 10 asistentek pedagoga. Pro ně a pro žáky, se kterými pracují, jsme vytvořili rekonstrukcí 3 kabinetů v přízemí prostředí odpovídající jejich potřebám. Vybudováním výtahu, bezbariérových WC v přízemí a v 1. a 2. podlaží, pojízdné plošiny v budově Primirestu a školní družiny je naše škola "školou pro všechny".

Na 1. stupni a na 2. stupni v nesportovních třídách vyučujeme podle ŠVP ZŠ verze 2008, ve sportovních třídách na 2. stupni vyučujeme dle ŠVP ZV verze 2008-ST. ŠVP je k dispozici u vedení školy.

Součástí areálu školy je od r. 1984 sportovní hala s tělocvičnou a turistickou ubytovnou. Sportovní hala prošla v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž dochází k energetickým úsporám. V prosinci 2019 byla ve sportovní hale vybudována lezecká stěna s boulderingovou sekcí. V odpoledních hodinách slouží ke sportovnímu vyžití tělovýchovným jednotám, různým organizacím a složkám. Je využívána také ke společenským akcím, jako jsou např. plesy a taneční zábavy. Při sportovních i společenských akcích je možno využít bufet v prostorách vedle tribuny.

Také prostory turistické ubytovny byly modernizovány a jsou hojně využívány sportovními kluby pro prázdninová soustředění.

Ke škole patří nově zrekonstruovaný městský stadion s travnatým hřištěm na kopanou, atletickým oválem, dráhou na in-line, sektory pro atletiku, venkovní posilovnou, hřištěm na beach volejbal a boulderovou stěnou. Součástí areálu je hřiště s umělou trávou, které je možno v zimě za příznivých podmínek upravit na kluziště.

Ve vedlejší budově se nacházejí školní dílnyminizooškolní družina s venkovní hrací plochou. Během letních prázdnin se z nevyužitého koutu u školní družiny vybudovalo krásné barevné zázemí pro míčové hry. Ze začátkem  školního roku 2018/19  se podařilo dokončit rozsáhlou rekonstrukci této budovy - výměna vzduchotechniky ve Scolarestu, vybudování zázemí  pro sportovní oddíly fotbalistů a karatistů  a modernizace prostor školní družiny a školních dílen.

Vybavenost a poloha školy nabízí velmi dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy, proto máme na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce jsme pro velký zájem otevřeli 2 třídy s rozšířenou výukou TV. Blízké okolí školy nabízí vynikající zázemí pro celoroční sportování při hodinách TV - běžecké, sjezdové lyžování, bruslení, terénní cyklistika. Na výuku plavání využíváme bazén místního gymnázia.

Školní restaurace Primirest, umístěná ve vedlejší budově spolu s prostory školní družiny, je využívána také ostatními tanvaldskými školami, zaměstnanci městského úřadu i tanvaldskými obyvateli. Během prázdnin proběhly ve školní restauraci stavební úpravy tak, aby se urychlil výdej jídel v exponovaných časech.