Výchovný poradce

Mgr. Ivana Műllerová pro II. stupeň

Mgr. Daniela Hozdová pro 1. - 3. ročník

Mgr. Helena Řezáčová pro 4. - 5. ročník

Odborná pomoc týkající se volby povolání, kázeňských problémů, záškoláctví, šikany, neúspěchu ve škole a kolektivu, drog a alkoholu.