Výuka informatiky

  • Probíhá na 2. stupni v rámci povinných i volitelných předmětů.
  • Žáci 4. a 5. tříd se od letošního září 2023 budou postupně seznamovat s informatikou.
  • Výuka vybraných témat většiny všeobecně vzdělávacích předmětů prvního i druhého stupně probíhá za podpory výukových programů v PC učebně, nové multimediální učebně, v učebně robotiky a v mobilních učebnách.