Talentové zkoušky

Aktuálně

Zdravíme sportovce,

děkujeme, že jste dorazili na talentovky a vše proběhlo díky vzornému přístupu tak, jak mělo. Absolvovali jste celkem 7 disciplín, někomu se podařily lépe, jiným hůře. Pořadí jednotlivých disciplín i celkové jsme zpracovali do tabulky. O přijetí rozhodneme nejpozději do 15. května, kdy by měly být známy i výsledky přijímaček na osmileté gymnázium (Některé děti mají zájem o obě školy).

Podmínkou pro přijetí nejsou jen dobré sportovní výkony, ale i chování a chuť se hýbat a sportovat. Sportovní třídy jsou zaměřené na všestrannost a očekáváme, že si žáci nebudou vybírat pouze to, co je baví. Předem děkujeme i Vám rodičům za podporu.  

Osmákům děkujeme za pomoc a skvělý pedagogický přístup.

Tělocvikáři

Talentové zkoušky

Zdravíme zájemce o studium ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy,

datum konání talentových zkoušek se pomalu blíží. Žádáme všechny zájemce, aby prosím vyplnili Žádost o přijetí do "sportovky" a dotazník. Vše prosím pošlete na e-mail: jana.tumova@zstanvald.cz. Usnadní nám to práci při samotných talentových zkouškách. Předem děkujeme.