Informační schůzky

  • čtvrtek 23. 11. 2023 od 15:00

dále kdykoliv během celého školního roku po dohodě s vyučujícími