Informace pro deváťáky

Milí deváťáci,

byli jsme velmi potěšeni, když jsme se postupně dozvídali vaše výsledky v 1. kole přijímacího řízení.

  • Velká většina z vás ( 90,4%) byla přijata na SŠ v 1.kole.
  • Z toho 72,3% na SŠ, kterou jste měli vybranou na 1.místě. To je krásný úspěch, na kterém jste se podíleli nejen vy a vaši rodiče, ale i vyučující M a ČJ , kteří vás připravovali na přijímací zkoušky, a samozřejmě i další učitelé, kteří vás svědomitě připravují v dalších předmětech.
  • 60% z vás bude pokračovat na oborech zakončených maturitou. Těm, kterým nevyšlo 1. kolo držíme pěsti, aby našli vyhovující školu v 2. kole.

Přejeme vám i nám, abychom si poslední týdny docházky do naší školy užili podle našich představ. Budeme rádi, když naši školu opustíte s hezkými zážitky a s dobrými základy pro další studium.