ilustrační foto

Filmové představení Masaryk

Zatímco žáci z prvního stupně navštívili představení černého divadla v Jablonci, osmáci a deváťáci sledovali v městském kině JAS filmové představení Masaryk. Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou.

Vloženo: 26.04.2017

ilustrační foto

Černé divadlo - Ulice plná kouzel

Ve středu 26. 4. žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd vyrazili do Městského divadla v Jablonci nad Nisou na představení Ulice plná kouzel v podání černého divadla Metro z Prahy. Prožili jsme s hlavním hrdinou jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Věci, které nás obklopují, dostaly lidštější podobu a pomohly nám prožít den dle našich představ.

Vloženo: 26.04.2017

ilustrační foto

Krajské finále ve vybíjené – kategorie děvčata 1. stupeň

V úterý 25. 4. 2017 se v jablonecké sportovní hale konalo krajské finále ve vybíjené pro 1. stupeň. Po krásném vítězství v okresním kole jsme se po dlouhé době těšili na atmosféru krajského finále. Naši školu reprezentovalo jmenovitě těchto 12 dívek: Harcubová Martina, Vokálová Sarah, Štejfová Zuzana, Černá Kristýna, Lukešová Vendula, Michalová Denisa, Nývltová Lucie, Vokálová Karolína, Nepimachová Lucie, Viktorová Vendula, Tůmová Martina a Peštová Daniela.

Vloženo: 26.04.2017

ilustrační foto

Talentové zkoušky do sportovních tříd

3. května 2017  od 9. hod. proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku  2017/2018 navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Talentové zkoušky se uskuteční ve sportovní hale formou testu všestrannosti (překážková dráha, obratnost, skoky přes švihadlo, hod plným míčem, skok z místa…..)

Na zkoušky je třeba přijít ve sportovním oblečení a obuvi do sportovní haly.

Těšíme se na vás.

Vloženo: 24.04.2017

ilustrační foto

Dopravní soutěž mladých cyklistů – Oblastní kolo

BESIP a jiné organizace každý rok vyhlašují dopravní soutěž, zaměřenou na mladé cyklisty. Cílem je ověřit znalosti dětí z pravidel silničního provozu, ale také upevnit si zásady bezpečné jízdy a chování mladých cyklistů v silničním provozu. Školní kolo soutěže proběhlo formou testu pouze z pravidel silničního provozu. Na základě nejlepších výsledků v testu se nominovali do oblastního kola 18.4. 2017 v Jablonci n. N. tito žáci: V I. kategorii (4. – 6. třídy) Tacincová, Dubská, Fišera, Franek a v II. kategorii (7. – 9. třídy) Betková, Houfková, Fišera, Malý. Za velmi chladného počasí v Jablonci n. N. na dopravním hřišti absolvovali soutěž v jízdě zručnosti na kole a také opět test z pravidel silničního provozu. V mladší kategorii skončila naše škola na 4. místě a ve starší kategorii na krásném 2. místě.  

                                                                                                                                             Jan Balcar

Vloženo: 24.04.2017

ilustrační foto

Příprava na Velikonoce

Kuřátka různých forem, zajíčci, beránci a vajíčka v mnoha podobách ozdobily školní družinu v předvelikonočním čase. Po dlouhé zimě jsme nedočkaví jara a všichni se těšíme na teplé a barevné jaro. I proto druháci zorganizovali barevné dny, tentokrát modrý a žlutý.

Vloženo: 21.04.2017

ilustrační foto

Individuálně, ale společně a jinak

Do projektu INDIVIDUÁLNĚ, ALE SPOLEČNĚ A JINAK se naše škola v oblasti inkluzivního vzdělávání zapojila jako partner Vzdělávacího centra Turnov (www.vctu.cz) na začátku tohoto školního roku. Po více než půl roku trvajícím snažení začínáme vnímat, že nám to opravdu pomáhá. Společnými silami budujeme školní poradenské zařízení, které nám umožní dále zlepšovat možnosti a podmínky pro všechny děti, které potřebují různá podpůrná opatření. To jsou nejen děti, které mají poruchy učení, chování, vady komunikace a řeči, jsou znevýhodněné sociálně nebo zdravotně, ale třeba i děti nadprůměrně nadané.

Tým školního poradenského zařízení tvoří (samozřejmě kromě všech vyučujících):

  • Ředitelka školy (Mgr. Ivana Stěhulová)
  • Výchovná poradkyně a ZŘŠ (Mgr. Ivana Műllerová)
  • Školní psycholog (Mgr. Pavlína Honsová)
  • Školní speciální pedagog (Mgr. Jitka Žáčková)
  • Koordinátorka inkluze (Mgr. Helena Řezáčová)
  • Dyslektické asistentky (Mgr. Helena Řezáčová a Mgr. Helena Šírová)
  • Logopedická asistentka (Mgr. Eva Masaříková)
  • Asistentky pedagoga (Marcela Cónová, Jitka Drdová, Zdena Ciglerová, Veronika Vitáková)

Ivana Műllerová

Vloženo: 20.04.2017

ilustrační foto

Turnaj v piškvorkách - 5. B

Do hodin matematiky patří nejen počítání s čísly, slovní  úlohy a rýsování, ale i jakékoliv procvičování myšlení, pozornosti a  bystrosti. Žáci  5.B si matematiku zpestřili turnajem v populárních piškvorkách, na který samozřejmě pilně trénovali. Po „zápasech“ ve třech základních skupinách následovaly boje o pořadí. Celkovou vítězkou se stala Marťa Harcubová před Ondrou Balatkou a Hynkem Erlebachem.

Ivana Műllerová

Vloženo: 18.04.2017

ilustrační foto

Velikonoční dílničky

Poslední den před velikonočním volnem jsme pro děti z 1. - 5. třídy připravili velikonoční dílničky. Kromě jejich třídních se na přípravě podíleli i vyučující pracovních činností. Osmáci pomohli s přípravou materiálu a polotovarů, deváťáci, kteří ten den neměli přijímací zkoušky, si vyzkoušeli nelehkou práci s malými dětmi. Musím uznat, že se pomoci zhostili na výbornou. Děti si vyzkoušely práci s různými materiály – papírem, pedigem a vrbovým proutím. Vyráběly motýlky, květiny, ovečky, dekorace z proutí i velikonoční krabičky. Doufám, že se výrobky líbily i doma rodičům a že pomohly navodit velikonoční a jarní náladu, i když nám počasí tak úplně nepřálo.

Ivana Műllerová

Vloženo: 18.04.2017

ilustrační foto

Exkurze do hasičárny

Dne 6.4. jsme navštívili hasičárnu na Šumburku. Nejprve nám pan hasič pustil prezentaci s fotkami ze zásahů a pak nás provedl všemi místnostmi (kuchyňkou, šatnou, posilovnou, ložnicí atd.). Nakonec jsme šli do garáže, kde jsme viděli hasičská auta. Páni hasiči byli tak hodní, že vyjeli ven s žebříkem (cca 35 metrů). Jeden z nich  vyšplhal až nahoru a dokonce nám ukázal, jak se dá slanit z věže po hadici dolů. Předvedli nám také, jak se páčí dveře a drtí buben pračky velkými mechanickými kleštěmi. Jedné z nás nasadili na hlavu plynovou masku. Předvedli nám také požární poplach a nakonec zabalili paní učitelku do nosítek a nosili ji po hasičárně. Mnohokrát pánům hasičům děkujeme, že se s námi podělili o své zážitky. Díky nim jsme si uvědomili, jak je povolání hasiče velmi důležité a zodpovědná práce a my si jich za to velmi vážíme.  3. B

Vloženo: 18.04.2017

 1 z 21 | Další - Nejstarší
Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald